Books 2

hayvanlar-hukuk-1-1

Prof.Dr. Murat Batı, Hayvanlar ve Hukuk, (Animals and Law) Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2023

covid-kitap-1-1

Prof.Dr. Murat Batı, Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid-19 (A Global Pandemic and Law: Covid-19, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021

Vergi-Hukuku

Prof.Dr. Murat Batı, Vergi Hukuku (Genel Hükümler) (Tax Law (General Provisions)), Seçkin Yayıncılık, 4.b., Ankara, 2022

investment-funds-1-1

Yalçın Özge Okat, Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları, (Investment Funds in Turkish and EU Law), Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

accounting-fraud-tax-1-1

Prof. Dr. Murat Batı, Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma, Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı (Accounting Fraud and Tax Avoidance Legality in Turkish Tax Legislation), Seçkin Yayıncılık, 4.b., Ankara, 2023

principle-1-1

Vural Günal and Yalçın Özge Okat, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, (Principles of Capital Markets Law), On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021.

turk-vergi-sistemi-1-1
kamu-maliyesi-1-1