A Global Pandemic and Law: Covid-19 (Prof. Dr. Murat Batı)

A Global Pandemic and Law: Covid-19 (Prof. Dr. Murat Batı)


Case Study Description

Prof. Dr. Murat Batı & Dr. Öğr. Üyesi Sezai Çağlayan, Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid-19 (A Global Pandemic and Law: Covid-19), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2021

“Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını çok kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ekonomik, psikolojik, mali, iş hayatı ve hukuk gibi birçok alana tesir etti. Özellikle hukuksal alanda daha önce hiç karşılaşılmamış vakalar görülmeye başlandı ve bu durum çok ciddi hukuksal sorunlar doğurdu. Bu sorunların tespitinin yanı sıra bunlara çözüm üretmek de pek kolay olmadı. Hatta birçok sorun ve çözümsüzlükleri hala mevcudiyetini korumaktadır. Elinizdeki bu eser, Covid-19 Küresel Salgının hukuk alanında yarattığı sorunların bir kısmına işaret etmekte ve bunlara çözüm(ler) önermektedir. Ülkemizin saygın akademisyenleri tarafından hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında kaleme alınan bu eser 29 bölümden oluşmaktadır. Hukukla ilgilenen herkesin, öğrencilerin, hukukçuların ve akademisyenlerin konuyla alakalı sorularına cevap bulabileceği bu eserin yararlı olmasını temenni etmekteyiz.”

https://www.seckin.com.tr/kitap/ondokuz-mayis-universitesi-ali-fuad-basgil-hukuk-fakultesi-yayinlari-i-bir-kuresel-salgin-ve-hukuk-covid-19-murat-bati-sezai-caglayan-s-p-176628219