Accounting Fraud and Tax Avoidance (Prof. Dr. Murat Batı)

Accounting Fraud and Tax Avoidance (Prof. Dr. Murat Batı)


Case Study Description

Prof. Dr. Murat Batı, Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma, Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı (Accounting Fraud and Tax Avoidance Legality in Turkish Tax Legislation), Seçkin Yayıncılık, 7. Baskı, Ankara, 2024

“Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda güncel mevzuata göre güncellenmiş ve genişletilmiş 7. baskısını yapmıştır.
Eser, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen “Vergiden Kaçınma” ve “Peçeleme” konusunu ele almaktadır.
Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergiden kaçınmanın vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu, bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılmıştır. Kaçınma ile peçeleme arasındaki farkların detaylıca ele alındığı bu kitap aynı zamanda gerek idari, gerekse teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırma yapmıştır.
Kitap; Denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap etmektedir.”
https://www.seckin.com.tr/kitap/muhasebe-hileleri-ve-vergiden-kacinma-turk-vergi-mevzuatindaki-yasalligi-hile-kacinma-peceleme-murat-bati-s-p-373656732