Animals and Law (Prof. Dr. Murat Batı)

Animals and Law (Prof. Dr. Murat Batı)


Case Study Description

Prof. Dr. Murat Batı & Doç. Dr. Zeliye Özen İnci, Hayvanlar ve Hukuk, (Animals and Law) Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2023

“Bu kitapta, hayvanlar ve hukuk arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bir bakış açısıyla ve farklı yönlerden ele almak istedik. Bu kapsamda kitapta, hayvan hakları ve hayvanların korunmasına dair mesele ve tartışmaları Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Vergi Hukuku ile Medeni Hukuk ve Uluslararası Hukuk gibi farklı hukuk dallarının perspektiflerinden inceleyen yazılara yer verdik.”

https://www.seckin.com.tr/kitap/hayvanlar-ve-hukuk-murat-bati-z-ozen-inci-s-p-585484258