Investment Funds in Turkish and EU Law (Okat)

Investment Funds in Turkish and EU Law (Okat)


Case Study Description

Yalçın Özge Okat, Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları, (Investment Funds in Turkish and EU Law), Seçkin Yayınları, Ankara, 2009

“Dayanışmanın, ortak hareketle menfaatleri artırma düşüncesinin çağdaş uygulama biçimlerinden birini yatırım fonları oluşturuyor. Son beş yıllık hızlı gelişimi sonucunda yatırım fonlarında biriken para 30 milyar TL’ye ulaştı. Ancak konu, finans sektöründeki ağırlığı ölçüsünde hukuk dünyasında inceleme konusu yapılamadı.
Yazar, kitabında konuyu hukuki açıdan ele alıyor ve bir yandan yatırım fonlarına ilişkin kavramları finans dilinden hukuk diline çeviriyor, bir yandan konunun hukuki yönlerini görünür kılıyor, bir yandan da yatırım fonlarını çeşitli yönleriyle aydınlatıyor.
Eserden yararlanabilecekler arasında; banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve emeklilik şirketleri çalışanları, mevzuata uyum (compliance) sorumluluları, iç denetçiler, finans sektörüne hizmet veren danışman ve avukatlar, fon sektörü yöneticileri, konuyla ilgili öğretim üyeleri ve öğrenciler ve elbette fon yatırımcısı şahıslar öne çıkıyor.”

https://www.seckin.com.tr/kitap/turk-ve-ab-hukukunda-yatirim-fonlari-yalcin-ozge-okat-s-p-276417739