Principles of Capital Markets Law (Günal/Okat)

Principles of Capital Markets Law (Günal/Okat)


Case Study Description

Vural Günal and Yalçın Özge Okat, Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, (Principles of Capital Markets Law), On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2021

“Bu kitapta paylar, borçlanma araçları, halka açık ortaklıklar, bankalar, aracı kurumlar, borsalar, bağımsız denetim, yatırım fonları, konut finansmanı sistemi, foreks işlemleri ve sermaye piyasası suçları gibi sermaye piyasası hukuku konuları incelenmektedir. Ayrıca kripto varlıklar hakkında açıklamalara yer verilmiş. Eserde, sermaye piyasası ile ilgilenenlere, mevcut mevzuatın anlaşılır ve sistematik açıklamaları her bir kuralın dayandığı hukuki temeller ile birlikte sunulmaktadır.
Sermaye piyasası hukuku bilgisi, şirketler, banka ve aracı kurum yetkilileri ile yatırımcılar başta olmak üzere sermaye piyasası ile ilgilenen tüm kesimlere ve elbette konuya ilgi gösteren akademisyen ve avukatlara faydalı olacaktır.”

https://www.seckin.com.tr/kitap/sermaye-piyasasi-hukukunun-esaslari-vural-gunal-yalcin-ozge-okat-s-p-381382293