Public Finance (Prof. Dr. Murat Batı)

Public Finance (Prof. Dr. Murat Batı)


Case Study Description

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz & Prof. Dr. Murat Batı, Hukuk Fakülteleri, İİBF’ler ve MYO’lar için Kamu Maliyesi (Mali Hukuk) (Public Finance (Financial Law) for Law Faculties, Faculty of Economics and Administrative Sciences and Vocational Schools), 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023

“Kitap, uzun yıllar üniversitelerde “Kamu Maliyesi” derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.
Kamunun mali yapısını basit ve yalın dille izah eden bu kitap, zor ve karışık gelen konuların, temel kavramlar, Türkiye’den örnek sorular ve açıklamalarla anlatarak daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kitap, üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde lisans/lisansüstü programlarda ders kitabı olarak okutulabileceği gibi, KPSS, hukuk mesleklerine giriş sınavı, Sayıştay denetçi yardımcılığı, idari yargı hakimliği, SMMM ve meslek adaylarının sınavlarında yardımcı kaynak olarak da kullanılabilecektir.”

https://www.seckin.com.tr/kitap/hukuk-fakulteleri-iibf-ler-ve-myo-lar-icin-kamu-maliyesi-mali-hukuk-binhan-elif-yilmaz-murat-bati-s-p-617746815