Turkish Tax System (Prof. Dr. Murat Batı)

Turkish Tax System (Prof. Dr. Murat Batı)


Case Study Description

Prof. Dr. Murat Batı & Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Türk Vergi Sistemi Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle (Turkish Tax System With Sample Questions and Explanatory Solutions), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2024

“Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısı yapılan kitap, uzun yıllardır üniversitelerde “Türk Vergi Sistemi” ve “Vergi Hukuku” derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.
Türk Vergi Sistemi, karmaşık ve aynı anda çok fazla yerden bilgi aldığından öğrenciler için olduğu kadar, uygulamacılar için de zor bir alandır. Kitap, Türk Vergi Sistemi’nin zor ve karmaşık gelen konularını, örnek sorular ve açıklamalı çözümlerle anlatmış ve daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Kitabın ilk iki baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitaba başvuran uygulamacılardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Kitap, üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde lisans/lisansüstü programlarda ders kitabı olarak okutulabileceği, akademisyenler ve uygulamacılarca başvurulabileceği gibi, KPSS, idari yargı hakimliği, Sayıştay denetçiliği, SMMM ve meslek adaylarının sınavlarında yardımcı kaynak olarak da kullanılabilecektir.”
https://www.seckin.com.tr/kitap/turk-vergi-sistemi-ornek-sorularla-ve-aciklamali-cozumlerle-binhan-elif-yilmaz-murat-bati-s-p-946632284